OBAVJEŠTENJE: POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU IZBORNU SKUPŠTINU

Zbog situacije sa COVID19 godišnja Skupština Košarkaškog kluba Konjic je odgađana sa željom da bude organizovana u boljim epidemiološkim uvjetima. Nažalost situacija ni danas nije nimalo bolja, ali radi legalnosti i poštivanja zakonskih i klupskih procedura odlučili smo se za održavanje uz osiguranje adekvatnih uvjeta i poštivanje mjera zaštite svakog učesnika (držanje distance, izbjegavanje direktnog kontakta, dezinfekcija, obavezno nošenje maski kao i ostale preporučene mjere).

Ovim putem Vas pozivamo da prisustvujete REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI I IZBORNOJ SKUPŠTINI Košarkaškog kluba Konjic koja će se održati dana 06.12.2020. godine (nedjelja) sa početkom u 12:00 sati u hotelu Garden City u Konjicu.

Za skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:
  1. Registracija i verifikacija članova Skupštine u skladu sa Statutom kluba
  2. Utvrđivanje kvoruma, otvaranje Skupštine, i izbor radnog predsjedništva
  3. Izvještaj o radu kluba u 2019. godini
  4. Izvještaj o finansijskom poslovanju u 2019. godini
  5. Diskusija o izvještajima i usvajanje istih
  6. Informativni finansijski izvještaj o radu u 2020. godine zaključno sa 01.10.2020. godine
  7. Izbor predsjednika Skupštine za novi četverogodišnji mandat 2020-2023
  8. Izbor članova Uprave kluba za novi četverogodišnji mandat 2020-2023
  9. Usvajanje plana rada i finansijskog plana za naredni period.
Kako bismo osigurali brz i efikasan rad svim članovima Skupštine će dan prije na email biti uručeni materijali. Također, radni materijal će biti dostupan 30 minuta prije samog početka skupštine u sali u kojoj će se održati skupština.

Napomena: fizička lica u vlastitom prisustvu sa validnim pravom učešća na skupštini su sva lica koja su izvršila uplatu članarine na račun KK Konjic u iznosu 100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka) zaključno sa četvrtkom 03.12.2020. godine.

Pozivamo Vas da podržite rad kluba uplatom članarine, prisustvujete radu i uzmete aktivno učešće u radu skupštine.
Odlukom Uprave kluba pravnim licima i organizacijama koje su podržavale rad kluba u proteklom periodu upućuje se poziv za sjednicu a aktivno učešće na Skupštini će imati jedan predstavnik koga navedeno pravno lice ili organizacija ovlaste da ih predstavlja.
Molimo sve članove Skupštine da dođu 15 minuta prije same sjednice kako bismo izvršili registraciju i verifikaciju, izbjegli gužvu i počeli u planirano vrijeme. Članovi trebaju sa sobom ponijeti identifikacioni dokument.

Sportski pozdrav!

Predsjednik skupštine KK KONJIC
Đenan Džumhur