Partizanovo u novom ruhu

U toku ljetne pauze između dvije sezone članovi KK Konjic i ŽKK Konjic su i dalje aktivni i rade punom parom. Osim svakodnevnih treninga u toku je i akcija adaptacije košarkaškog igrališta u sklopu PSC Partizanovo.
 
Ovo nekada kultno igralište, koje je u svojim najboljim godinama bilo centar kulturno-sportskih zbivanja u Konjicu, u proteklim godinama prošlo je kroz cijeli niz transformacija.
 
Nažalost u bližoj prošlosti ovo igralište nije služilo svojoj svrsi. Igralište je tokom perioda izgradnje gradske pijace služilo kao pijaćni prostor te je pretrpilo značajno habanje i zbog klizavosti terena trenutno nije adekvatno za obavljanje trenažnog procesa.
 
U cilju što bolje pripreme igrališta neophodno je pristupiti čišćenju i farbanju istog, kako bi se spriječile eventualne povrede i omogućilo nesmetano korištenje igrališta kako za potrebe odvijanja treninga, tako i za zabavno-rekreativne potrebe.
 
Za te namjene potrebno je prikupiti iznos od 1.036,90 KM (prema predračunu, u cijenu uključen PDV), kako bi pristupili završnoj fazi adaptacije igrališta – farbanju terena.
 
Ovim putem koristimo priliku da pozovem sve građane koji su u mogućnosti da pomognu našu akciju.
Zainteresovani mogu svoj doprinos dati tako što uplate iznos u skladu svoje mogućnosti na žiro račun:
102 712 000 000 0540
UG Košarkaški klub Konjic
Svrha: adaptacija Partizanovog igrališta.